Find A Job That
Fits Your Ambition.

Startup and scale-up jobs in the Greater Rotterdam Area
183
companies
831
Jobs

Marketing manager

Tinybots

Tinybots

Marketing & Communications
Posted on Monday, September 25, 2023
We zijn op een missie om 50 miljoen mensen met dementie te helpen om zelfstandiger te leven. We ontwikkelen daarvoor Tessa. Tessa is een zorgassistent die de zorg inzet om mensen met dementie zelfredzamer te maken. Tessa is een bewezen technologie en zorgverleners zetten Tessa in als regulier onderdeel van de zorg. We partneren daarom met zorgaanbieders om Tessa effectief te implementeren. Meer dan 100 zorgaanbieders zetten Tessa al in als onderdeel van de dagelijkse zorg. Maar we geloven dat dit pas de start is; Tessa kan helpen om de zorg van de toekomst mogelijk te maken op een manier die juist autonomie en zelfredzaamheid mogelijk maakt. We ontwikkelen daarom Tessa en de diensten continue. Als marketing manager help jij ons op onze missie om 50 miljoen mensen zelfstandiger te kunnen laten leven.
Als marketing manager neem je verantwoordelijkheid voor de marketing activiteiten van Tinybots. De rol is nieuw en de rol, het team en de manier van werken zal zich ontwikkelen. De eerste focus zal zijn om de nieuwe positionering van Tinybots en Tessa tot leven te brengen zodat meer zorgaanbieders met Tessa gaan werken en zorgverleners vaker kiezen om Tessa in te zetten waar dit zinvol is.Om dit doen begrijp je de behoeftes maar ook de angsten van de zorgaanbieders, beslissers, zorgverleners en gebruikers. Je ontwerpt en vertelt op basis daarvan ons verhaal en brengt dat over bij de relevante doelgroep. Kortom, een uitdagende en hands-on marketing rol in een snel groeiende organisatie waarin jij helpt om de toekomst van de zorg vorm te geven en meer dan 50 miljoen families te helpen.

Ben jij dit?

 • Je snapt de behoeften van (onze) gebruikers, organisaties en de beslissers waarmee we werken en kan dit onder woorden brengen.
 • Je kan effectieve campagnes, marketing activiteiten en marketing assets ontwerpen om onze doelen te halen.
 • Je vind het heerlijk dat je zowel kan ontwerpen als hands-on kan uitvoeren in deze rol.
 • Je gebruikt data om de keuzes en resultaten op een zinvolle en pragmatische manier tastbaar te maken.
 • Je krijgt er energie van dat de marketingfunctie uit- en opgebouwd kan worden.

Bij ons:

 • Help je elke dag mensen met een cognitieve beperking om zelfstandiger te leven
 • werk je in een team met veel autonomie, een leercultuur en een mindset waar geen uitdaging te groot is.
 • flexibele werktijden, werk op jouw piek momenten en stem af op wat jij denk nodig is om de juiste resultaten te bereiken.
 • een persoonlijk ontwikkel plan. We groeien hard en hopen samen te groeien.
 • Locatie onafhankelijk werk: wil je thuis werken of in op kantoor in UNESCO VanNelleFabriek
 • Bouw je aan de toekomst en maak je geschiedenis: Tinybots is de eerste zorgrobot die in de thuiszorg succesvol mensen met cognitieve beperking meer autonomie geeft
Wil je samen met ons 50 miljoen mensen met dementie helpen om zelfstandig te blijven wonen en hun wereld een beetje beter maken?

Heb je interesse? Stuur je CV en een kort bericht.