Find A Job That
Fits Your Ambition.

Startup and scale-up jobs in the Greater Rotterdam Area
187
companies
735
Jobs

Sales Manager

RanMarine Technology

RanMarine Technology

Sales & Business Development
Rotterdam, Netherlands
Posted on Friday, August 4, 2023

RanMarine Technology is based in Rotterdam and specialises in the design and development of autonomous surface vessels (ASV’s) for ports, harbours and other marine and water environments. RanMarine's products include the WasteShark™ range, designed and used to clear plastics, bio-waste and other debris from waterways.

We are a scale-up and world leader in the robotic aqua-drone space. The work environment is fast-paced and exciting as there is always room for new ideas. Join us for an exciting technological journey whilst doing amazing things for the health of our planet.

Sales Manager

RanMarine is looking for Sales Managers that are motivated and enthusiastic about bringing our products to the market. Sales Managers enjoy reaching out to potential and existing customers in various ways, whether it be by phone, email, or in person, at a meeting, demonstration or tradeshow to show the value of our products and generate new users of them. It is a dynamic job which requires drive and allows for ample freedom and creativity.

Your responsibilities:

 • You generate revenue through sales and new subscriptions for our products and services at existing and new customers;
 • You reach out pro-actively to prospects and customers, build a pipeline, follow-up, cross-sell, up-sell, prepare quotes and close opportunities;
 • You go to meetings with customers and prospects, facilitate demonstrations and attend trade events & exhibitions;
 • You are keen to understand customer needs, how our products suit them and are willing to invest into understanding the customer’s decision making process and apply that.
 • You acquire knowledge of the industry, technology, potential customer and competitors and are interested in building out the market
 • You keep track of what you do in our CRM system and retain data on our customers and prospects accurate and up to date
 • You spot commercial opportunities and cooperate and contribute proactively to our marketing, product and customer experience teams.

Your profile:

 • You have a HBO / bachelor level analytical and problem solving skills;
 • You are a native Dutch speaker and are also fluent in English. Other language skills are of course a pro;
 • You have at least 5 years of experience in B2B sales, account management or business development;
 • You are a self-starter and adapt at the full cycle of commercial skills; from cold calling to developing a pipeline, presenting, building relationships, to negotiating and closing;
 • You are willing to travel throughout the country (NL) and have a valid drivers licence;
 • You have excellent commercial skill, communication skills, are results oriented, have perseverance, creativity and are keen to learn;
 • If you have an established network within the relevant environments, that would be greatly appreciated, i.e. ports, harbours, marine, government, environment sectors etc.

What we offer:

 • Full time job - 40 hours;
 • 25 vacation days;
 • 1 year contact with potential conversion to permanent employment;
 • Home base Rotterdam, the Netherlands;
 • Competitive salary plus commission plan;
 • A super cool, dynamic, enthusiastic, driven, committed, friendly work environment!

RanMarine Technology is gevestigd in Rotterdam en is gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van autonome oppervlakteschepen (varende robots/drones) voor meren, plassen, kanalen, grachten, (jacht) havens, en andere zee- en binnenwater omgevingen. De producten van RanMarine omvatten het WasteShark™-assortiment, ontworpen en gebruikt om plastic, bioafval en ander afval uit waterwegen te verwijderen.

We zijn een scale-up en wereldleider op het gebied van aqua-drones. De werkomgeving is snel en spannend omdat er altijd ruimte is voor nieuwe ideeën. Ga met ons mee op een spannende technologische reis terwijl je geweldige dingen doet voor het welzijn van onze planeet.

Sales Manager

RanMarine is op zoek naar Sales Managers die gemotiveerd en enthousiast zijn om onze producten op de markt te brengen. Sales Managers vinden het leuk om op verschillende manieren contact te leggen met potentiële en bestaande klanten, of dat nu per telefoon, e-mail of in persoon is, tijdens meetings, demonstraties of op beurzen om de waarde van onze producten te laten zien en nieuwe gebruikers ervoor te vinden. Het is een dynamische baan die gedrevenheid vereist en ruimte laat voor veel vrijheid en creativiteit.

Je verantwoordelijkheden:

 • Je genereert omzet door verkopen en nieuwe abonnementen voor onze producten en diensten af te zetten bij bestaande en nieuwe klanten;
 • Je zoekt proactief contact met prospects en klanten, bouwt een pijplijn op, volgt op, doet aan cross-sell en up-sell, stelt offertes samen en sluit overeenkomsten;
 • Je ontmoet klanten, verzorgt productdemonstraties en gaat naar bijeenkomsten en beurzen;
 • Je wilt graag de behoeften van de klant begrijpen, hoe onze producten bij hen passen en bent bereid te investeren om het besluitvormingsproces van de klant te begrijpen en dat toe te passen;
 • Je verwerft kennis van de branche, technologie, potentiële klant en concurrenten en bent geïnteresseerd in het uitbouwen van de markt;
 • Je houdt bij wat je doet in ons CRM-systeem en zorgt er voor dat gegevens over onze klanten en prospects correct en up-to-date blijven;
 • Je signaleert commerciële kansen en werkt samen met, en draagt ​​actief bij aan onze marketing-, product- en customer experience teams.

Je profiel:

 • Je hebt een analytisch en probleemoplossend vermogen op HBO/bachelor niveau;
 • Je moedertaal is Nederlands en spreekt ook vloeiend Engels. Andere talenkennis is natuurlijk een pluspunt;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in B2B sales, account management of business development;
 • Je bent een zelfstarter en sterk in de volledige cyclus van commerciële vaardigheden; van cold calling tot het ontwikkelen van een pijplijn, presenteren, relaties opbouwen, tot onderhandelen en afsluiten;
 • Je bent bereid om door het hele land (NL) te reizen en hebt een geldig rijbewijs;
 • Je beschikt over uitstekende commerciële vaardigheden, communicatieve vaardigheden, bent resultaatgericht, hebt doorzettingsvermogen, creativiteit en bent leergierig;
 • Als je een gevestigd netwerk hebt binnen de relevante omgevingen wordt dat zeer op prijs gesteld ((Jacht)havens, maritieme sectoren, waterbeheer, overheid, milieu, enz.)

Wat we bieden:

 • Fulltime baan - 40 uur;
 • 25 vakantiedagen;
 • 1 jaar contact met optie tot verlenging naar onbepaalde tijd;
 • Thuisbasis Rotterdam, Nederland;
 • Competitief salaris plus commissieplan;
 • Super toffe, dynamische, enthousiaste, gedreven, betrokken, gezellige werkomgeving!