Find A Job That
Fits Your Ambition.

Startup and scale-up jobs in the Greater Rotterdam Area
184
companies
775
Jobs

Events & Operations Intern - Rotterdam, NL

CIC

CIC

Administration, Operations
Rotterdam, Netherlands
Posted on Monday, November 13, 2023
For English - please scroll down↓
CIC Rotterdam zoekt stagiaires!
Als onze Events & Operations Intern ben jij de drijvende kracht achter de naadloze uitvoering van evenementen en het efficiënt beheer van onze faciliteiten. Je leert het plannen en coördineren van evenementen en ondersteunt de dagelijkse operatie, om zo bij te dragen aan de uitzonderlijke ervaringen voor onze klanten en gasten. Deze stageplek is perfect voor een werkstudent die klaar is om direct impact te maken in een dynamische en innovatieve werkomgeving.
OVER CIC & CIC ROTTERDAM
CIC is wereldwijd leider in het bouwen en exploiteren van innovatie communities. Opgericht in 1999 in Cambridge, MA, is CIC een van de eerste bedrijven die flexibele kantoorruimte en coworking-opties aanbiedt, een platform biedend voor 's werelds meest impactvolle ondernemers om beter en sneller te innoveren. We hebben locaties in Boston, Cambridge, Philadelphia, Providence, Rotterdam, St. Louis, Warschau en Tokio, en breiden uit naar andere steden.
In het iconische Groot Handelsgebouw in het Central Business District van Rotterdam beheert CIC Rotterdam hun 11.000m2 grote innovatie hub.
JE DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN
Als Events en Operations Intern krijg je praktische ervaring in het coördineren en beheren van evenementen binnen een innovation hub en coworking space. Je draagt ook bij aan het onderhoud en de verbetering van onze faciliteiten om een gastvrije en efficiënte werkruimte te creëren voor onze leden. Deze stage is een fantastische kans voor een gemotiveerde en doelgerichte student om te leren en te groeien op het gebied van evenementen en facilities management
Werkzaamheden zijn onder andere:
• Assisteren bij het plannen en uitvoeren van verschillende evenementen, bijvoorbeeld workshops, netwerksessies en community-activiteiten.
• In contact treden met leden om hun evenement behoeften en -voorkeuren te begrijpen.
• Helpen bij het maken van marketingmateriaal voor evenementen en het promoten ervan via diverse kanalen.
• On-site ondersteuning bieden tijdens evenementen, zorgen voor een naadloze en plezierige ervaring voor alle deelnemers.
• Beheren van inkomende verzoeken voor evenementen.
• Assisteren van het community team bij het up-to-date houden van de coworking space, inclusief vergaderzalen en gemeenschappelijke ruimtes.
• Helpen van community-teams bij kleine projecten met betrekking tot de faciliteiten.
OVER JOU
Je werkt graag met mensen en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
Meer specifiek, als onze ideale kandidaat ben je:
• Ingeschreven in MBO/HBO/WO, gericht op Event Management, Facility Management, Hospitality of Business.
• Flexibele, proactieve aanpak en klantgericht.
• Enthousiast om meer te leren over eventmanagement en hospitality.
• Gedreven om een levendige en inclusieve gemeenschap te creëren binnen een coworking-ruimte.
• Minimaal 4 dagen per week beschikbaar.
• In staat om zowel in het Nederlands als in het Engels te communiceren.
ONS AANBOD
• Compensatie is €500 bruto per maand op basis van 40 werkuren per week.
• Laptop.
• Toegang tot CIC’s wereldwijde innovatienetwerk evenementen.
• De kans om te leren van een veelzijdig, internationaal en creatief community- en events team.
Dien je sollicitatie in het Engels in.
CIC verwelkomt alle kandidaten, ongeacht ras, kleur, afkomst, genderidentiteit of -expressie, religie, nationaliteit, seksuele geaardheid, leeftijd, burgerschap, burgerlijke staat of handicap.We zijn er trots op een werkgever te zijn die gelijke kansen biedt.
English:
CIC Rotterdam is hiring!
As our Events & Operations Intern, you'll be the driving force behind the seamless execution of events and the efficient management of our facilities. You’ll learn to and coordinate events to oversee day-to-day operations, creating exceptional experiences for our clients and guests. This internship position is perfect for a dynamic individual ready to make an immediate impact in a fast-paced environment.
ABOUT CIC & CIC ROTTERDAM
CIC is a global leader in building and operating innovation communities. Founded in 1999 in Cambridge, MA, CIC is one of the first companies to offer flexible office space and coworking options, providing a platform for the world’s most impactful entrepreneurs to innovate better and faster. We have locations in Boston, Cambridge, Philadelphia, Providence, Rotterdam, St. Louis, Warsaw, and Tokyo, and are growing into other cities.
In the iconic Groot Handelsgebouw in Rotterdam’s Central Business District, CIC Rotterdam manages their 11.000m2 large innovation community.
Learn more about us here.
YOUR DAY-TO-DAY WORK
As an Events and Operations Intern, you will gain hands-on experience in coordinating and managing events within a vibrant innovation hub and coworking space. You will also contribute to the maintenance and improvement of our facilities to create a welcoming and efficient workspace for our members. This internship is a fantastic opportunity for a motivated and detail-oriented individual to learn and grow in the field of events and facilities management.
Potential responsibilities will include:
• Assist in planning and executing a variety of events, including workshops, networking sessions, and community-building activities.
• Engage with clients to understand their event needs and preferences.
• Help create event marketing materials and promote events through various channels.
• Provide on-site support during events, ensuring a seamless and enjoyable experience for all attendees.
• Inbox management for the events requests
• Foster a sense of community by actively participating in member activities and events.
• Assist the community team with keeping the space including the meeting rooms, and common areas up to par.
• Help community teams with small projects related to operations and facilities.
ABOUT YOU
You are a proficient English user,enjoy working with people and have excellent communication skills. Not afraid of challenges and adjusting your approach depending on situations and context.
More specifically, as our ideal candidate, you are:
• Enrolled in MBO/HBO/WO, focused on Event Management, Facility Management, Hospitality, or Business.
• Flexible, proactive approach and customer oriented.
• Eager to learn more about event management and hospitality.
• Passionate for creating a vibrant and inclusive community within a coworking space.
• Available at least 4 days per week.
• Able to communicate both in Dutch and English.
OUR OFFER
• Compensation is €500 gross per month based on 40 working hours per week.
• Laptop as your working tool.
• Access to CIC’s global innovation network, programming.
• Learn about working in an innovative coworking environment, community building and events management.
Please submit your application in English. Thank you!
CIC welcomes all candidates regardless of race, color, ancestry, gender identity or expression, religion, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status or disability. We are proud to be an equal opportunity employer.